we dichten

Just another WordPress.com site

Archive for December 2012

der Streit

leave a comment »

zij strei/teren
omwat omvat

bijna geen syntax om daaraan te vervuilen
de groezelen van het samenzijn ge hebt dat dan ook
nich nodig, om elkander zowat te versltaan.

ja we                          hangen
blijven hier nog even                blijven maar hoe lang

blijven kan men snel niet blijven. —
wahct nog een moment een zelfbehaagend gevoel van rust
ineinander

tot haatkomt tot gelagkomt tot verwijten nog meer als wat anders aan zichzelf gericht
blijftge
bij   mij
tot int
Endgericht?

Advertisements

Written by alineremes

December 13, 2012 at 1:23 pm

Posted in Uncategorized